5 enkla sätt ledare kan påverka arbetsmiljö och hälsa.

Framgångsrika organisationer är väl medvetna om att ledarskapet påverkar individens hälsa. De vet också att individens hälsa påverkar organisationens resultat. Ta del av vår erfarenhet genom dessa 5 enkla tips och fundera på hur du kan implementera dessa i din organisation. Behöver du hjälp? Kontakta oss så tar vi en initial dialog för hur vi tillsammans kan skapa ett lyckat wellbeing-program.

 

1. Gör en enkel intervju med en hög chef i er organisation där det framgår på vilket sätt denna person tar sig an hälsa och sitt eget välmående. Klargör varför hälsa är viktigt och varför er organisation arbetar med att skapa en hälsosam arbetsplats.

2. Passion för hälsa smittar av sig. Skapa kvartalsvisa utmaningar baserat på intressen som redan finns bland era chefer. Har ni någon chef som älskar löpning, låt denna person vara ansiktet internt för er löputmaning. Är det någon annan som älskar kost, meditation – låt dessa förklara varför de älskar just dessa sätt att ta sig an hälsa för en personlig historia engagerar både anställda och andra chefer.

3. Håll ledare ansvariga för de hälsosatsningar ni genomför, tex som lagledare i en aktivitetstävling.

4. Ledare måste visa vägen. Uppmuntra ledare och chefer till att vara vardagsinspiratörer. Det handlar om enkla saker som att använda höj/sänkbart skrivbord, äta rätt typ av mellanmål mm. Som chef måste man även under stressiga perioder tillåta sig ta korta pauser för att hitta energi, äta lunch varje dag, sätta tydliga gränser vad gäller tillgänglighet osv.

5. Sättet vi kommunicerar sätter tonen för hälsa. Om möjligt undvik att skicka mail på helger och sena kvällar för det sätter press på andra att svara. Det skapar snabbt en negativ spiral utan återhämtningsperioder med sämre effektivitet som resultat. Även vid misslyckande (vi alla misslyckas någon gång) är en rationell och uppmuntrande ton alltid att föredra om ni vill bygga en långsiktig och positiv arbetsmiljö.

No Comments

Post a Comment