Socialt innehåll vs sociala relationer – tänk på det här när du skapar din hälsokampanj

De flesta leverantörer av hälsoprogram erbjuder i dag möjligheten till att dela socialt innehåll, i form av att användare delar foton, text och video. Socialt innehåll fyller en funktion och är ofta roligt för stunden, men är många gånger en enkelriktad kommunikation som sällan skapar...

Skillnaden mellan wellness och wellbeing – och varför det spelar någon roll.

Traditionellt har organisationer bedrivit friskvård med ganska ensidigt fokus på motion och rörelse. På senare tid har diskussionen lyfts och nu mera inkluderar moderna friskvårdsprogram även kost, stress och mentalt välbefinnande. I beskrivningen av en organisations hälsoarbete används många gånger orden ”wellbeing” och ”wellness”, som...