Coronoavirus och flexibla arbetsplatser – så bygger du och bibehåller en stark företagskultur i en allt mer digitaliserad värld.

Aktivitetsbaserade kontor, flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta hemifrån och globala pandemier. Våra arbetsplatser står under förändring och vi blir alltmer digitala. Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter att samarbeta och medför att vi i många yrken kan utföra våra arbetsuppgifter utan att fysiskt befinna sig på samma plats, men medför också nya utmaningar. Vi blir å enda sidan alltmer tillgängliga dygnets alla timmar, å andra sidan alltmer ensamma när vi i större utsträckning endast möts digitalt.

Räcker kontakten via email, Slack eller Microsoft Teams för att hålla din företagskultur vital och levande? Vad händer med våra organisationer när vi alltmer sällan ses i vardagen, när “kittet” som binder samman oss genom en enkel kafferast blir alltmer sällsynt? De företag som ser att företagskulturen är viktig som konkurrensfördel som signalerar vad ditt varumärke står för, både till kunder, medarbetare och framtida medarbetare, är också de företag som har lägst sjukfrånvaro, är mest lönsamma och har nöjdast kunder. Allt hänger ihop och det går inte att dra ner i en ände utan att det påverkar en annan ände.

Hur positionerar du din företagskultur i en alltmer föränderlig och digitaliserad värld? Vilka verktyg och hjälpmedel behöver du som arbetsgivare för att hålla din företagskultur levande över tid? Hur håller du ihop gruppen och får social samvaro utan att ni fysiskt ses?

Staff in Motion är inte enbart ett hälsoföretag, utan verkar snarare inom området för “employee experience”. Vi hjälper inte bara din organisation att fokusera på hälsa, utan skapar även en starkare medarbetarupplevelse som supportar din företagskultur. Vår unika tjänst ger dig som arbetsgivare möjlighet att på ett enkelt sätt anpassa och väva in det som är viktigt i just din organisation, så som att bygga olika typer av hälsosamma och sociala uppdrag som är specifikt anpassade för just din företagskultur. Några av våra kunder inkorporerar deras värdeord i våra kampanjer, medan andra uppmuntrar och belönar sociala handlingar som är viktiga på just deras arbetsplats. Krydda din wellberingsatsning genom att uppmuntra till det som är viktigt för just din organisation. Valet är ditt och alla möjligheter finns.

Vill du veta hur våra kunder gör och hur de använder oss för att stärka just deras företagskultur? .

Kontakta oss här för mer information.

 

No Comments

Post a Comment