Obligatorisk träning på jobbet – hur gör man det roligt och mätbart?

Träning på jobbet

 

Har ni obligatorisk träning på din arbetsplats, eller funderar ni på att införa det?

En enhet inom Göteborg Stad har sedan en tid haft en timmes obligatorisk träning/ vecka. De insåg snabbt att beslutet att införa detta i kombination med den interna informationen kring initiativet inte var tillräckligt. Frågor som hur vi når ut och gör proaktiv hälsa roligt och enkelt att följa upp infann sig snart.

Samtidigt önskade de sig mätbara resultat som minskad stress, ökad sömnkvalitet, ökad aktivitet, ökad fysisk form, samt ökat välmående.

Efter att ha utvärderat olika plattformar slöts ett avtal där alla 270 medarbetare anslöts till Staff in Motion. Vår plattform är nu en naturlig del i det proaktiva hälsoarbetet och stödjer på ett effektfullt sätt målet att öka arbetsglädjen och sänka sjukfrånvaron. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer hur vi jobbar med Göteborg Stad.

På Staff in Motion arbetar vi med att stärka hälsosamma beteenden. Vi och våra kunder vågar lova att om du investerar i dina medarbetare så kommer de investera i dig och din verksamhet.

Kontakta oss här om du eller någon i ditt nätverk vill veta hur ni kan använda er av Staff in Motion för att skapa hälsosamma resultat.

 

No Comments

Post a Comment