Skillnaden mellan wellness och wellbeing – och varför det spelar någon roll.

Skillnaden mellan wellness och wellbeing – och varför det spelar någon roll.

Traditionellt har organisationer bedrivit friskvård med ganska ensidigt fokus på motion och rörelse. På senare tid har diskussionen lyfts och nu mera inkluderar moderna friskvårdsprogram även kost, stress och mentalt välbefinnande. I beskrivningen av en organisations hälsoarbete används många gånger orden ”wellbeing” och ”wellness”, som lite slarvigt har buntats ihop som en och samma sak.

 

Men är det egentligen någon skillnad mellan ”wellbeing” och ”wellness”? Och har det någon betydelse i program och kampanjer som riktar sig mot företags anställda?

 

Ja , enligt oss är det definitivt skillnad och begreppen bör alltid inkluderas när du utformar din satsning. Men låt oss börja med att reda ut skillnaderna.

 

Vad är ”wellbeing”?

Wellbeing utgår från ett holistiskt synsätt som ser till individens emotionella, sociala och mentala tillfredställelse. En hög grad av välmående (wellbeing) innebär sannolikt att du överlag har ett ökat medvetande, är nöjd med din tillvaro och har balans i ditt liv. ”Wellbeing” handlar alltså mer om att vara medveten och att ha ett positivt synsätt på tillvaron, snarare än konkreta åtgärder för att förbättra din hälsa.

Vad är då ”wellness”?

Begreppet ”wellness” är mer hälsofokuserat. Fokus ligger på hur din kropp fungerar och att faktiskt förbättra din hälsa, snarare än att reflektera över ditt mentala tillstånd. ”Wellness” är alltså mer sammankopplad med ordet förbyggande, medan ”wellbeing” är mer relaterad till ordet nöjdhet.

 

Varför spelar det någon roll?

Att känna till båda begreppen är viktigt och bör spela in när du utformar din friskvårdssatsning. Det handlar i grunden om att få ut maximalt resultat. Du kan inte förvänta dig att få ut det bästa resultatet om dina medarbetare från början inte förstår sitt tillstånd och sina obalanser. Balans i tillvaron (nöjdhet) har helt enkelt en stor inverkan på hur du till slut lyckas nå dina mål. Med andra ord, en hög grad av ”wellbeing” (medvetenhet och nöjdhet) är sammanlänkad med att du i slutändan faktiskt når dina mål.

 

Det är därför viktigt att du i dina hälsosatsningar adresserar både ”wellness” och ”wellbeing”. Erbjud och uppmuntra deltagare att exempelvis delta i aktiviteter som mindfulness, som inspirerar till reflektion, balans och ett positiv tänkesätt. Kombinera sedan detta med hälsoutmaningar inom exempelvis motion och stress. På så sätt inkorporerar du både ”wellbeing” med ”wellness” i din hälsosatsning – vilket i slutändan kommer att ge ett bättre resultat.

 

På Staff in Motion är våra kampanjer alltid holistiskt utformade och inkluderar båda begreppen. Vi erbjuder utmaningar som syftar till att öka deltagarnas medvetenhet och lyfter på att naturligt sätt in exempelvis mindfulness i våra kampanjer. Medvetet och aktivt arbetar vi för att utforma våra kampanjer med rätt balans mellan de två begreppen.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur våra kampanjer fungerar, eller om du vill få tips på hur vi har hjälpt andra organisationer att lyckas med sina friskvårdssatsningar.

 

No Comments

Post a Comment